Informace o zpracování Vámi poskytnutých osobních údaju podle § 11 Zákona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju v platném znení

společnosti Medicínské centrum Praha s.r.o., IČ: 250 32 119, se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 205/29, PSČ: 143 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020 (dále jen „Poskytovatel“), tel.: 270 003 562/4, e-mail: info@mc-praha.cz.