Venerologie

Medicínské centrum Praha s.r.o.

Venerologie je lékařská disciplína, která se zabývá studiem a léčbou pohlavně přenosných nemocí
(anglická zkratka STD: sexually transmitted diseases).