Donovanóza

bakterie Calymmatobacterium granulomatis

bakterie Calymmatobacterium granulomatis způsobující donovanózu (Granuloma inguinale, Granuloma venerum) je v České republice poměrně vzácně se vyskytující pohlavně přenosná choroba, která je charakteristická vznikem praskajících vředů v oblasti genitálií a řitního otvoru.

Původce

bakterie Calymmatobacterium granulomatis

Infekčním původcem této sexuálně přenosné nemoci je Calymmatobacterium granulomatis z rodu Klebsiella – gramnegativní bakterie tyčinkovitého tvaru.

Přenos

Donovanóza se přenáší pohlavním stykem a fekálně orální cestou. V našich zeměpisných šířkách je toto onemocnění vzácné, ale často se vyskytuje v tropech a subtropech v Africe, jihovýchodní Asii, Austrálii, Indii, Karibiku a v rozvojových zemích.

Příznaky a průběh

Inkubační doba trvá 1–12 týdnů. Nejprve se na genitálu nebo blízko řitního otvoru objeví jeden či více nebolestivých puchýřků vyplněných čirou tekutinou, které postupně rostou a mohou splývat ve větší útvary s temně červenou spodinou. Puchýře praskají a mění se tak ve vysoce nakažlivé vředy, po kterých zůstávají vazivové jizvy. V konečné fázi onemocnění dochází k destrukci zevních pohlavních orgánů, třísel i konečníku.

Diagnostika

Diagnosticky je třeba odlišit tuto nemoc od syfilidy, kde také vznikají nebolestivé vředy na genitálu. Při donovanóze ale zpravidla nedochází ke zduření lymfatických uzlin. K prokázání pozitivity donovanózy je třeba odebrat vzorek postižené tkáně (biopsie), obarvit jej Wrightovým barvivem a mikroskopicky vyšetřit. V pozitivním vzorku jsou přítomné temně fialové oválně tyčinkovité útvary (tzv. Donovanova tělíska), které potvrzují diagnózu.

Léčba

Donovanóza se léčí třítýdenní kůrou antibiotik, nejúčinnější je azithromycin. Jako alternativa se může užívat doxycyclin, ciprofloxacin aj. V oblastech se špatnou dostupností těchto léčiv se může nemoc rozvinout do takové podoby, že je třeba amputovat postiženou část těla.

Zdroje literatury
  • Štork, Jiří et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Galén, ©2008. xv, 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.
  • Vosmík, František et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.
  • GROSS, Gerd a Tyring, Stephen K. Sexually Transmitted Infections and Sexually Transmitted Diseases. Springer, 2011. ISBN 978-3-642-14662-6.