Legislativa

Klient je srozuměn se skutečností, že Medicínské centrum Praha s.r.o. jako poskytovatel zdravotních služeb je povinno v případě zjištění nakažlivé lidské nemoci, příp. vyhláškou či zákonem stanoveného druhu infekce, vždy postupovat v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 453/2009 Sb., vyhlášky č. 473/2008 Sb., a plnit povinnosti právními předpisy mu v tomto smyslu uložené.